Moje usługi rachunkowe obejmują: prowadzenie Ksiąg i Zapisów Księgowych, prowadzenie Dokumentacji Kadrowo – Płacowej, przygotowywanie Okresowch Raportów dla Zarządu i przygotowywanie Rocznych Sprawozdań Finansowych. Przyjżę się twojej sytuacji i zaproponuję optymalne rozwiązania rachunkowe które będą cię angażować w minimalnym stopniu.