Przygotowywanie zeznań podatkowych

Jesteś zatrudniony we więcej niż jednym miejscu i/albo masz dochody z innych źródeł: samo-zatrudnienie, odsetki z lokat, czynsz, zyski kapitałowe, itd.? A może prowadzisz spółkę Ltd lub partnership . W takim razie nie ominie cię coroczne przygotowywanie zeznań podatkowych. Dla ciebie tzw. self assessment tax return, a dla twojej spółki Ltd lub spółki partnerskiej dodatkowo odpowiednio corporation tax return i partnership tax return.

Wielu podatników ma trudności w zrozumieniu złożoności zeznań podatkowych i ciągłych zmian w ustawodastwie podatkowym. Skutkiem tego podatnicy ryzykują popełnianiem błędów podczas wypełniania albo nie dostarczają ich na czas co pociąga za sobą kary.

Mogę uwolnić cię od tego ciężaru; oszczędzić ci czasu, troski i pieniędzy zajmując się całym procesem.

    •  Przeprowadzę wszystkie potrzebne obliczenia

    •  Wypełnę zeznanie podatkowe

    •  Sprawdzę że działasz zgodnie z prawem

    •  Przeanalizuję czy możliwe są oszczędności podatkowe

    •  Zajmę się całą korespondencją z urzędem skarbowym