Otwieranie działalności gospodarczej

Doradzę jaka – w twoim przypadku – forma dziąłalności będzie najbardziej odpowiednia; sole trader, partnership czy limited company i konsekwencje podatkowe dla każdej z nich. Wyjaśnię poszczególne etapy procesu, przeprowadzę przez poszczególne etapy zakładania firmy i zamienię pomysł w zysk.