Prowadzenie Dokumentacji Kadrowo – Płacowej

Jeśli zatrudniasz pracowników czeka cię również  Prowadzenie Dokumentacji Kadrowo – Płacowej. Musi być ono zgodne z wymaganiami urzędu skarbowego (w szczególności z obowiązkiem regularnego dostarczania informacji zgodnie z tzw. Real Time Initiative (RTI)).

Wypełnianie i utrzymywanie powyższej dokumentacji jest czasochłonne i niełatwe. Wybawię cię z tego kłopotu zapewniając wszechstronną i poufną usługę Prowadzenia Dokumentacji Kadrowo – Płacowej w tym:

    •  Zindywidualizowane payslipy

    •  Ewidencjonowanie: PAYE, Student Loans, National Insurance, Maternity
        Pay, Statutory Sick Pay itd.

    •  Obowiazkowa dokumentacja taka jak: P60, P35, P11D, P45 itd. Wszystkie
        według wymagań urzędu skarbowego