Przygotowywanie Rocznych Sprawozdań Finansowych

Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo twioim obowiązkiem jest Przygotowywanie Rocznych Sprawozdań Finansowych to jest Bilansu oraz Rachunku zysków i strat. Zawierają one informacje o wartości twojego przedsiębiorstwa, zyskowności i zobowiązaniach podatkowych.

Sporządzę te sprawozdania jak tylko otrzymam niezbędne informacje po zamknięciu roku rozliczeniowego. Da ci to mnóstwo czasu na zaplanowanie i zapłatę ewentualnego podatku. Roczne sprawozdania pomogą mi doradzić ci w kwesti całościowego planowania na przyszłość. Są one również bardzo poszukiwane przez udziałowców (w przypadku ltd), banki, potencjalnych investorów, agencje ratingowe i dostawców.

Ostatnią rzeczą (w przypadku ltd) jest prawny obowiązek dostarczenia skróconej formy rocznych sprawozdań finansowych do tzw. Companies House. Upewnię się że są one prawidłowo przygotowane, dostarczone i jedynie minimum informacji o wynikach firmy jest ujawnione publicznie.